Clip nhạc mới cập nhật

Xem thêm...

Con Nhà Ngèo - L.E.G

Con Nhà Ngèo - L.E.G

Khi tôi sinh ra mang đc ngay tiếng con nha` nghèo
qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo
tôi k phê pha chưa bao giờ tôi đạp đá
tôi k say ben tôi biết gì đâu hút cần
tôi chưa yêu ai hay chẳng ai thích yêu người nghèo
tôi k say mê hay tại tôi thiếu sang mặc đẹp
tôi k thôi man nhưng vẫn nghèo thì ai biết
tay khi trong tay k có tiền bảo ai nghe
te tè te te đi đa đi đa đa đi đa đa đi đa
ngèo nhưng luôn 2 hé môi cười luôn 2 vẫn yêu đời luoon2 vẫn tươi cười
chưa bao giờ tôi có tiền trong tay
k phải lo ngĩ làm sao sóng trọn hôm nay
nhạc thì vẫn viết lời thì vẫn bay
ngèo thì vẫn biết như thế này cũng hay
suốt ngày chỉ biết đàn ca sao nhị
nhạc bật lên ừ mình làm tí
để cho quên hết cái sự đời này đi
để cho quên hết cái sự đời này đi